Vi leder vägen för lösningar för bränsleåtervinning.

Vi är mycket stolta över vad vi gör. Och det vi gör är arbeta med återvunnet bränsle: Refused Derived Fuel (utsorterat avfall), återvunna fasta bränslen och träavfall.

RDF består av oskadligt kommunalt och kommersiellt avfall som har sorterats och bearbetats med återvinningsbara ämnen, organiska ämnen och avslägsnade småpartiklar – för att kunna återvinnas i energianläggningar.

Vi samlar RDF från avfallshanteringsföretag i Storbritannien och levererar det sedan till kraftvärmeverk (CHP) i norra Europa och Skandinavien.

Med vår enastående kunnighet inom avfall och återvinningsindustri är vi en prisbelönt pionjär inom tillvaratagning, specificering och distribution av RDF.

Därför kan vi erbjuda hela leveranskedjan till ditt företag.

Andusia have secured a different kind of waste contract to their norm – to supply processed polyurethane (PU) foam to a cement plant. PU foam directly replaces fossil fuels and offers an excellent alternative #PUfoam #SRF http://ow.ly/Pxj950EnsXk…ne-foam-contract/

ARE YOU PREPARED? With retail and hospitality reopening this month, waste will be on the increase and domestic EfW facilities will once again be full to capacity. Act now and call us today about your RDF supply #RDF #export https://www.andusia.co.uk/contact-us/

Here at Andusia, we don't talk rubbish, we talk fuel! Contact us today to discuss your RDF waste supply or offtake opportunities http://ow.ly/1yA950Ehu8o

Over the past year, the waste industry has seen waste exporters adopt alternative routes to market; promoting their supply of Polish, German and Italian waste to EfW facilities across Northern Europe. Andusia are committed to UK waste suppliers #UK #waste http://ow.ly/yWPr50Ehu50

ARE YOU PREPARED? With retail and hospitality reopening this month, waste will be on the increase and domestic EfW facilities will once again be full to capacity. Act now and call us today about your RDF supply #RDF #export https://www.andusia.co.uk/contact-us/