Vi leder vägen för lösningar för bränsleåtervinning.

Vi är mycket stolta över vad vi gör. Och det vi gör är arbeta med återvunnet bränsle: Refused Derived Fuel (utsorterat avfall), återvunna fasta bränslen och träavfall.

RDF består av oskadligt kommunalt och kommersiellt avfall som har sorterats och bearbetats med återvinningsbara ämnen, organiska ämnen och avslägsnade småpartiklar – för att kunna återvinnas i energianläggningar.

Vi samlar RDF från avfallshanteringsföretag i Storbritannien och levererar det sedan till kraftvärmeverk (CHP) i norra Europa och Skandinavien.

Med vår enastående kunnighet inom avfall och återvinningsindustri är vi en prisbelönt pionjär inom tillvaratagning, specificering och distribution av RDF.

Därför kan vi erbjuda hela leveranskedjan till ditt företag.

Merry Christmas from Andusia! We are open over the Christmas break, check out our opening hours here; http://ow.ly/hoX050xgRv7

Andusia's Fraser Cutting is at NPAG's first Waste and Sustainability Conference today at Drayton Manor Theme Park. If you are visiting, be sure to stop by for a chat! http://ow.ly/lFeR50xgRtx

Andusia is pleased to announce they have secured a contract with combined heat and power plant, ARC, at their new facility “Copenhill” in Copenhagen, Denmark http://ow.ly/KYMa50xqhSG

Andusia's Fraser Cutting is at NPAG's first Waste and Sustainability Conference today at Drayton Manor Theme Park. If you are visiting, be sure to stop by for a chat! http://ow.ly/lFeR50xgRtx

Are you at Smi's Energy from Waste event today? Why not check our Andusia Director's Mark Terrell, speaking about the evolution of the UK EfW market and the continuing importance of RDF exports, at 4pm http://ow.ly/VZvC50xgRrR