Vi leder vägen för lösningar för bränsleåtervinning.

Vi är mycket stolta över vad vi gör. Och det vi gör är arbeta med återvunnet bränsle: Refused Derived Fuel (utsorterat avfall), återvunna fasta bränslen och träavfall.

RDF består av oskadligt kommunalt och kommersiellt avfall som har sorterats och bearbetats med återvinningsbara ämnen, organiska ämnen och avslägsnade småpartiklar – för att kunna återvinnas i energianläggningar.

Vi samlar RDF från avfallshanteringsföretag i Storbritannien och levererar det sedan till kraftvärmeverk (CHP) i norra Europa och Skandinavien.

Med vår enastående kunnighet inom avfall och återvinningsindustri är vi en prisbelönt pionjär inom tillvaratagning, specificering och distribution av RDF.

Därför kan vi erbjuda hela leveranskedjan till ditt företag.

Throw back Thursday to last week when Andusia's first bulk vessel was loaded at Montrose Port, Scotland. RDF fulfilled by Suez, bound for ARC, Denmark. http://ow.ly/35Cs50yZxmq

Andusia are the sole waste supplier to a new EfW plant in Newport. Leading up to the commissioning of the new site, Andusia will be detailing the progress on their website. http://ow.ly/Fhgo50yZxhT

The Andusia team are now working from home. Can you guess the work space?! Stay home and stay safe 🙂 Click here for more information http://ow.ly/lU1w50yZxer

Last year, Andusia announced their first bulk shipping contract with combined heat and power plant, ARC. Andusia is excited to announce it is fulfilling the 15,000tpa RDF contract with supply partner, Suez http://ow.ly/axQZ50yZxqC

We have an unprecedented demand for RDF and residual waste both baled and loose. Get in touch with us today, and divert waste from landfill http://ow.ly/XnvI50z3dLU