Vi leder vägen för lösningar för bränsleåtervinning.

Vi är mycket stolta över vad vi gör. Och det vi gör är arbeta med återvunnet bränsle: Refused Derived Fuel (utsorterat avfall), återvunna fasta bränslen och träavfall.

RDF består av oskadligt kommunalt och kommersiellt avfall som har sorterats och bearbetats med återvinningsbara ämnen, organiska ämnen och avslägsnade småpartiklar – för att kunna återvinnas i energianläggningar.

Vi samlar RDF från avfallshanteringsföretag i Storbritannien och levererar det sedan till kraftvärmeverk (CHP) i norra Europa och Skandinavien.

Med vår enastående kunnighet inom avfall och återvinningsindustri är vi en prisbelönt pionjär inom tillvaratagning, specificering och distribution av RDF.

Därför kan vi erbjuda hela leveranskedjan till ditt företag.

Andusia are pleased to announce we have recently signed a contract renewal with RDF producer, MG Recycling Ltd.

The new contract looks to ship 375 tonnes of RDF per week, over a 12-month contract 🥳

More info 👉 http://ow.ly/fXj350HyIFb

Andusia report the Malvern Clinical Waste plant is running smoothly. With capacity being maintained after being operational for 12-months, Andusia gives insight to future improvement plans, as well as reporting on recent progress.

Read more👉http://ow.ly/37VJ50HsGP8

Touchdown in Copenhagen!🥳

Our latest vessel, Lady Anneke, was loaded at Chatham Docks on Thursday 13th January with 2800 tonnes of RDF and arrived safe and sound in Copenhagen on Sunday! Get in touch to see how bulk shipping solutions could work for you📞

2

Fancy a look round our new office? We’ve been moved in a while now but have been making the place feel like home by adding some final touches. Andusia are delighted to now be now fully settled in, featuring some sparkly new wall graphics!

More👉http://ow.ly/CYh050HqGcw

Bon voyage to our first shipment of 2022!👍

Our latest vessel, Lady Anneke, was loaded at Chatham Docks on Thursday 13th January with 2800 tonnes of RDF. The vessel is due to arrive in Copenhagen on Sunday, ready for unloading on Monday 17th January.

3