Vi leder vägen för lösningar för bränsleåtervinning.

Vi är mycket stolta över vad vi gör. Och det vi gör är arbeta med återvunnet bränsle: Refused Derived Fuel (utsorterat avfall), återvunna fasta bränslen och träavfall.

RDF består av oskadligt kommunalt och kommersiellt avfall som har sorterats och bearbetats med återvinningsbara ämnen, organiska ämnen och avslägsnade småpartiklar – för att kunna återvinnas i energianläggningar.

Vi samlar RDF från avfallshanteringsföretag i Storbritannien och levererar det sedan till kraftvärmeverk (CHP) i norra Europa och Skandinavien.

Med vår enastående kunnighet inom avfall och återvinningsindustri är vi en prisbelönt pionjär inom tillvaratagning, specificering och distribution av RDF.

Därför kan vi erbjuda hela leveranskedjan till ditt företag.

With recent issues surrounding a shortage of drivers, bulk shipping is proving an efficient way to avoid delays. But that's not the only benefit! Read the article below for more information 👇

http://ow.ly/YqRO50GqBSZ

#andusia #wastemanagment

Yesterday we took a trip to Newport to see the development of our EfW plant. Great to see the plants progress!

If you'd like to find out more information or discuss your waste requirements, get in touch today (01992666257 or enquiries@andusia.co.uk).

#andusia #wastemanagement

3

Andusia have a series of behind-the-scenes videos aimed at those in the waste industry including MRF’s, EfW facilities and UK plant developers - showing what happens to the UK’s waste when it is converted into RDF.

Check out the videos here 👉https://andusia.co.uk/blog/videos/

With recent issues surrounding a shortage of drivers, bulk shipping is proving an efficient way to avoid delays. But that's not the only benefit! Read the article below for more information 👇

http://ow.ly/YqRO50GqBSZ

Here at Andusia, we don't talk rubbish, we talk fuel! Contact us today to discuss your RDF waste supply or offtake opportunities!

https://www.andusia.co.uk/contact-us/

#andusia #wastemanagement #rdf #srf #clinicalwaste #recoveredfuels