Vi leder vägen för lösningar för bränsleåtervinning.

Vi är mycket stolta över vad vi gör. Och det vi gör är arbeta med återvunnet bränsle: Refused Derived Fuel (utsorterat avfall), återvunna fasta bränslen och träavfall.

RDF består av oskadligt kommunalt och kommersiellt avfall som har sorterats och bearbetats med återvinningsbara ämnen, organiska ämnen och avslägsnade småpartiklar – för att kunna återvinnas i energianläggningar.

Vi samlar RDF från avfallshanteringsföretag i Storbritannien och levererar det sedan till kraftvärmeverk (CHP) i norra Europa och Skandinavien.

Med vår enastående kunnighet inom avfall och återvinningsindustri är vi en prisbelönt pionjär inom tillvaratagning, specificering och distribution av RDF.

Därför kan vi erbjuda hela leveranskedjan till ditt företag.

Andusia are happy to announce they have signed an RDF supply contract with Ipswich based waste supplier, Sackers. http://ow.ly/bt3750AVdIY

Andusia is pleased to welcome Simon Little to their team as new Commercial Director. Simon will be responsible for sourcing and managing the RDF supply contracts in the UK for both the existing export market and new UK EfW market. http://ow.ly/d07250ASclH

Andusia have secured a contract with energy from waste plant, AVR, in Rotterdam, Holland. Read more here http://ow.ly/dneg50AIMRq

Andusia is pleased to announce they have signed another contract for the export of SRF to a cement plant in the Mediterranean, further reinforcing Andusia’s position in the market as the UK’s largest independent exporter http://ow.ly/J3KA50AIMSC

Andusia is pleased to welcome Simon Little to their team as new Commercial Director. Simon will be responsible for sourcing and managing the RDF supply contracts in the UK for both the existing export market and new UK EfW market. http://ow.ly/rRWS50ASchx