Vi leder vägen för lösningar för bränsleåtervinning.

Vi är mycket stolta över vad vi gör. Och det vi gör är arbeta med återvunnet bränsle: Refused Derived Fuel (utsorterat avfall), återvunna fasta bränslen och träavfall.

RDF består av oskadligt kommunalt och kommersiellt avfall som har sorterats och bearbetats med återvinningsbara ämnen, organiska ämnen och avslägsnade småpartiklar – för att kunna återvinnas i energianläggningar.

Vi samlar RDF från avfallshanteringsföretag i Storbritannien och levererar det sedan till kraftvärmeverk (CHP) i norra Europa och Skandinavien.

Med vår enastående kunnighet inom avfall och återvinningsindustri är vi en prisbelönt pionjär inom tillvaratagning, specificering och distribution av RDF.

Därför kan vi erbjuda hela leveranskedjan till ditt företag.

Andusia have recently signed two new contracts for the export of SRF, commencing this September https://t.co/dS9cvPDn93

Andusia offer full end-to-end logistic solutions for exporting RDF and SRF to Europe. We'll work closely with you to deliver exactly what you need, when you need it in the most competitive way possible. Contact us today to discuss the opportunities https://t.co/uONgbyGE8y

Andusia is pleased to announce they have partnered up with a new SRF supplier, Mid UK Recycling which is part of the Beauparc Group. Exporting in excess of 20,000 tonnes a year of SRF to be recovered at two cement plants in the Mediterranean. https://t.co/a6jPXB54Wq

Andusia Hazchem Treatment are pleased to announce they are now a member of the SMDSA (Sanitary Medical Disposal Services Association) https://t.co/EIxQ6VAG8P

Andusia have recently signed two new contracts for the export of SRF, commencing this September https://t.co/HNPHTTfVlS