Vi leder vägen för lösningar för bränsleåtervinning.

Vi är mycket stolta över vad vi gör. Och det vi gör är arbeta med återvunnet bränsle: Refused Derived Fuel (utsorterat avfall), återvunna fasta bränslen och träavfall.

RDF består av oskadligt kommunalt och kommersiellt avfall som har sorterats och bearbetats med återvinningsbara ämnen, organiska ämnen och avslägsnade småpartiklar – för att kunna återvinnas i energianläggningar.

Vi samlar RDF från avfallshanteringsföretag i Storbritannien och levererar det sedan till kraftvärmeverk (CHP) i norra Europa och Skandinavien.

Med vår enastående kunnighet inom avfall och återvinningsindustri är vi en prisbelönt pionjär inom tillvaratagning, specificering och distribution av RDF.

Därför kan vi erbjuda hela leveranskedjan till ditt företag.

Andusia have launched a series of behind-the-scenes videos aimed at those in the waste industry including MRF’s, EfW facilities and UK plant developers - showing what happens to the UK’s waste when it is converted into RDF. Check out the videos here https://t.co/qci2AozOEW

With the impending Brexit decision upon us and likely disruptions at ports, Andusia would like to ensure customers we are prepared for every eventuality and will ensure to minimise any impact it has https://t.co/TLhUnDMLQ6

In July, the Dutch Government proposed a €32-per-tonne tax on the import of waste from Jan 2020. Despite lobbying it is predicted Dutch ministers will press ahead. Andusia take a closer look at the possible outcomes https://t.co/gIAUzEnq4G

We're helping to reduce landfill in the UK. Did you know we collect RDF, SRF, hazardous AND clinical waste? Contact us today to discuss your requirements. https://t.co/MrIunfwJV1

Congratulations to Andusia's Commercial Manager, Chris May, on the birth of his second child, baby Savannah https://t.co/duHKDz8Dop