Vi leder vägen för lösningar för bränsleåtervinning.

Vi är mycket stolta över vad vi gör. Och det vi gör är arbeta med återvunnet bränsle: Refused Derived Fuel (utsorterat avfall), återvunna fasta bränslen och träavfall.

RDF består av oskadligt kommunalt och kommersiellt avfall som har sorterats och bearbetats med återvinningsbara ämnen, organiska ämnen och avslägsnade småpartiklar – för att kunna återvinnas i energianläggningar.

Vi samlar RDF från avfallshanteringsföretag i Storbritannien och levererar det sedan till kraftvärmeverk (CHP) i norra Europa och Skandinavien.

Med vår enastående kunnighet inom avfall och återvinningsindustri är vi en prisbelönt pionjär inom tillvaratagning, specificering och distribution av RDF.

Därför kan vi erbjuda hela leveranskedjan till ditt företag.

We would like to take the opportunity to assure you that in light of ongoing events, we are here to help!! RDF still plays a vital role in the countries waste management plans - get in touch with us today to discuss your requirements! http://ow.ly/Nd4p50z3dR3

We have an unprecedented demand for RDF and residual waste both baled and loose. Get in touch with us today, and divert waste from landfill http://ow.ly/4r9v50z3dxh

Last December, the Swedish Government approved plans to introduce a £6 per tonne tax on waste imported from the UK, effective from 1st April 2020. Waste producers need to be prepared to bear some of the burden. Find out how Andusia can help http://ow.ly/EF2O50yVPqb

Andusia's first bulk vessel has been unloaded today in Denmark, on its way to ARC (Amager Ressourcecenter), at their new facility “Copenhill” in Copenhagen. http://ow.ly/zLz650z23sP

The Andusia team are now working from home. Can you guess the work space?! Stay home and stay safe 🙂 Click here for more information http://ow.ly/OSSU50yVPnr