Vi leder vägen för lösningar för bränsleåtervinning.

Vi är mycket stolta över vad vi gör. Och det vi gör är arbeta med återvunnet bränsle: Refused Derived Fuel (utsorterat avfall), återvunna fasta bränslen och träavfall.

RDF består av oskadligt kommunalt och kommersiellt avfall som har sorterats och bearbetats med återvinningsbara ämnen, organiska ämnen och avslägsnade småpartiklar – för att kunna återvinnas i energianläggningar.

Vi samlar RDF från avfallshanteringsföretag i Storbritannien och levererar det sedan till kraftvärmeverk (CHP) i norra Europa och Skandinavien.

Med vår enastående kunnighet inom avfall och återvinningsindustri är vi en prisbelönt pionjär inom tillvaratagning, specificering och distribution av RDF.

Därför kan vi erbjuda hela leveranskedjan till ditt företag.

Andusia are recruiting. Account Manager for Clinical Waste. Experience in waste industry is a must. For more information and to apply click here http://ow.ly/KChX50D2aTs

Andusia Hazchem Treatment are pleased to confirm they have been accepted onto the Government’s Building Cleaning Services DPS (Dynamic Purchasing System) as an Appointed Supplier http://ow.ly/jGvx50D2aRA #hazardouswaste #clinicalwaste #waste

Andusia Hazchem Treatment are pleased to confirm they have been accepted onto the Government’s Building Cleaning Services DPS (Dynamic Purchasing System) as an Appointed Supplier http://ow.ly/qviG50D2aRB #hazardouswaste #clinicalwaste #waste

Oh look, another RDF load saved from UK landfill… #RDF #wastetoenergy #avoidlandfill #waste http://ow.ly/lXTn50D2aOn