Vi leder vägen för lösningar för bränsleåtervinning.

Vi är mycket stolta över vad vi gör. Och det vi gör är arbeta med återvunnet bränsle: Refused Derived Fuel (utsorterat avfall), återvunna fasta bränslen och träavfall.

RDF består av oskadligt kommunalt och kommersiellt avfall som har sorterats och bearbetats med återvinningsbara ämnen, organiska ämnen och avslägsnade småpartiklar – för att kunna återvinnas i energianläggningar.

Vi samlar RDF från avfallshanteringsföretag i Storbritannien och levererar det sedan till kraftvärmeverk (CHP) i norra Europa och Skandinavien.

Med vår enastående kunnighet inom avfall och återvinningsindustri är vi en prisbelönt pionjär inom tillvaratagning, specificering och distribution av RDF.

Därför kan vi erbjuda hela leveranskedjan till ditt företag.

Andusia are happy to announce that the Stoke-based clinical waste treatment plant, of which they are the sole supplier, has hit a key milestone in its development as the EA confirmed that the environmental permit had been successfully issued!
http://ow.ly/ZnXm50FzKZb

Andusia are happy to annouce that we have signed a 5-year contract with Export Customs UK to manage all of our customs clearance requirements! Read the full article vis the ECUK news page..

https://www.exportcustomsuk.co.uk/news/ecuk-sign-a-contract-with-andusia/

As England looks towards something close to normal from 19th July, Andusia reflect on the continual resilience shown by the waste industry. How did we manage that? Our expertise, agile approach, but most importantly our ability to adapt. Read more...
https://www.andusia.co.uk/blog/2021/07/07/the-waste-industry-and-andusia-remain-resilient/#more-2345

Are you prepared?! With the reopening of larger hospitality venues and capacity's increasing this month, waste will be on the increase and domestic EfW facilities will once again be full to capacity. Call us today about your waste management requirements!
http://ow.ly/cNOX50FzKjp

We have moved! It has been a busy few months behind the scenes, and Andusia are now happy to announce that due to business growth, we have moved to new offices. Office tour coming soon!

http://ow.ly/oTtw50FzHNS

#andusia #wastemanagment #rdf #srf #efw #businessgrowth