Experter på återvunna bränslen

Med vår djupa kunskap och höga kompetens befinner vi oss i framkant inom återvinningsindustrin och arbetar med ledande återvinningsanläggningar över hela Europa och Skandinavien i kampen för att återanvända avfall istället för att kasta det.

Våra samarbetspartners driver ett stort antal kraftvärmeverk i länder som Tyskland, Holland, Norge och Sverige. Var och en har sina egna krav på leverans och packning av RDF, samt olika specifikationer för avfallets sammansättning, detta för att kunna processa det riktigt.

Hur vi kan hjälpa dig:

  • Konkurrenskraftigt, komplett hopsamlat avfall i tautliners, containrar, walking floors eller annan skräddarsydd logistik
  • Noll koldioxidutsläpp – vi använder oss enbart av returtransporter för våra exporter (dessa fordon skulle annars återvända tomma)
  • Leverans av RDF till kraftverk i Tyskland, Holland och Skandinavien. Vi kan till och med erbjuda fortsatt insamling av din RDF vid bibehållen och säsongsbetonad efterfrågan utomlands.
  • Lösningar som passar ditt företag
  • Flexibilitet vad gäller kort- och långsiktiga kontraktsperioder
  • Fullständig TFS-ansökan (ansökan beträffande internationell transport av avfall) och avisering
  • Ekonomiska garantier från Environment Agency
  • Helt öppen verifieringskedja – från början till slut

Andusia Logistics