Vad är medicinskt avfall?

Medicinskt avfall är avfall som kommer från sjukvården och liknande ställen som kan innebära infektionsrisk för den som kommer i kontakt med det. Medicinskt avfall innefattar även annat avfall som kommer från sjukvårdsinrättningar, tandläkare, veterinärer, apotek och liknande inrättningar. De som producerar sådant avfall är skyldiga enligt lag att göra sig av med det på ett ansvarsfullt sätt.

Specifikationer för medicinskt avfall

Medicinskt avfall innefattar avfall som består av hela eller delar av mänsklig och animal vävnad, blod och andra kroppsvätskor, exkrementer, läkemedel och andra farmaceutiska produkter, bomullssvabbar och förband samt sprutor, nålar och andra vassa föremål.

Vad gör man med det?

Medicinskt avfall förstörs genom högtemperatursförbränning där det krävs mycket höga temperaturer för att förbränna det. Den här processen innebär en hög säkerhetsnivå då den omvandlar farligt och smittsamt medicinskt avfall så att det enbart blir till gas, aska och värme.

Hur bearbetas det?

Andusia finns här för att hjälpa. Med våra fleråriga expertkunskaper inom avfallshanteringsindustrin kan vi ta hand om ditt avfall på ett säkert och ansvarsfullt sätt så att du kan känna dig lugn.

Vi ser till att ditt avfall hämtas, transporteras och bortskaffas på ett effektivt och miljömässigt korrekt sätt. Uppsamlingen samordnas via ett nätverk av tillförlitliga och licensierade logistikfirmor med hjälp av specialtillverkade fordon för att göra uppsamlingen säker.

Andusia erbjuder en konkurrenskraftig, heltäckande tjänst för uppsamling av avfall och leverans till samarbetspartners i länder som Tyskland, Holland, Sverige och Storbritannien.

Brittisk avfallshanteringsanläggning

2019 tillkännagav Andusia att de hade utnämnts som den enda avfallsleverantören till ett ny hanteringsanläggning för medicinskt avfall i Worcestershire. Inför driftsättningen av den nya platsen kommer Andusia beskriva hur det fortskrider.

 

Ta reda på mer