Vad är RDF?

RDF (Refused Derived Fuel) är ett bränsle som tillverkas av olika sorters utsorterat kommunalt, kommersiellt och industriellt avfall. RDF-avfall används i kraftvärmeanläggningar över hela Europa där avfallet omvandlas till energi för produktion av el och värme till bostäder och företag.

RDF Specifikationer

  • Balar – plastbalar med minst sex till åtta lager plast, en bal på 1 ton mäter ca 1.1 x 1.1 x 1.4m.
  • Bearbetat, löst samlat avfall
  • Värmevärdet ligger vanligtvis på 8-14 Mj/kg
  • Kornstorleken är vanligtvis <300mm

Vad används det till?

RDF-avfall omvandlas till energi i avfallsanläggningar i hela Storbritannien och Europa. När RDF förbränns ger det energi i form av el och värme till industrier och hushåll i lokalområdet. RDS-avfall som inte återvinns hamnar i engelska sopanläggningar.

Hur behandlas det?

Vid framställningen av RDF sorterar man först ut de material som är lättast att återvinna, som trä, papper, plast och glas. Det avfall som återstår – antingen omöjligt eller ekonomiskt olönsamt att återvinna – strimlas, balas och packas för transport.

Ta reda på mer