Vad är SRF?

SRF (Solid Recovered Fuel) är återvunna fasta bränslen som fungerar på samma sätt som RDF men har högre kvalitet. Bränslet är mer finfördelat och har högre energiinnehåll. Det högre värmevärdet gör det utmärkt som bränsle i cementugnar.

SRF Specifikationer

  • Balar – plastbalar med minst sex lager plast, en bal på 1 ton mäter ca 1.1 x 1.1 x 1.4m.
  • Löst avfall – bearbetat, löst samlat avfall
  • Värmevärdet ligger vanligtvis på 15 – 22 Mj/kg
  • Kornstorleken är vanligtvis <30mm

Vad används det till?

SRF-avfall används i stor utsträckning i hela Europa för att driva cementugnar. Utan tillgång till SRF skulle cementindustrin inte längre vara konkurrenskraftig och klara sig. SRF innebär ett utmärkt miljövänligt alternativ och ersätter fossila bränslen som Petcoke och kol.

Hur behandlas det?

SRF följer en liknande behandlingsprocess som RDF, men i slutet av processen strimlas materialet till en mycket mindre kornstorlek. Sorteringsprocessen är också mer noggrann, vilket gör avfallet renare än RDF.

Ta reda på mer

SRF Waste