Vad är träavfall?

Ungefär 4 miljoner ton träavfall produceras i Storbritannien varje år. Efter behandling kan träavfallet omvandlas till biobränsle som kan omvandlas till energi i avfallsanläggningar.

Träavfall Specifikationer

  • Värmevärde = 10 -16 MJ/kg
  • Storlek = 50mm – 100mm träflis
  • Aska = <5%
  • Fukt = 15-30%

Vad används det till?

Träavfall används mestadels som biobränsle i avfallsverk där träet bränns och på så sätt skapar värme och el. Träavfall ersätter den ved som annars skulle behövts i anläggningarna. Därmed minskas mängden träd som måste fällas just för det här ändamålet.

Hur behandlas det?

Träavfallet rengörs från eventuella metaller och plaster. Därefter flisas träet till rätt storlek för det kraftverk där det ska brännas.

Ta reda på mer