Fallstudier

Det miljonte tonnet

Den miljonte balen producerades på AWM i Leeds och levererades därefter till SWB i Bremen.

Andusia Recovered Fuels Ltd är glada att meddela att de firar insamlingen av sitt första miljonte ton RDF (utsorterat avfall) som ska skickas till Europa för återhämtning.

Läs Fallstudie

Golden Bale

Renova – Göteborg

Högre ersättning, mindre utsläpp och en renare leveranslösning

Det här kraftvärmeverket bad oss om hjälp efter att ha hört talas om våra framgångar med KEA AS i Oslo. De hade inte tidigare importerat från Storbritannien, och med hjälp av våra erfarenheter hoppades de kunna utveckla en bra lösning.

Läs Fallstudie

KEA AS – Oslo

Effektiv, just-in-time-leverans ökade ersättningen med 80%

KEA AS hade prövat med öppna lastfartyg för att skicka RDF från Storbritannien, men hade svårt att få stora volymer till rätt pris. De hade letat några år utan framgång och hade som krav att lös RDF skulle levereras till deras lager.

Läs Fallstudie