Om Andusia

Vi har varit med från början … Andusia Recovered Fuels Limited grundades 2012 när exportmarknaden för RDF var i sin linda.

Sedan dess har vi vuxit till att bli Storbritanniens största oberoende exportör och kan erbjuda helhetslösningar för insamling och leverans av RDF från brittiska producenter (oberoende förvaltningsägda avfallshanteringsföretag) till återvinningsanläggningar i Europa.

Energi- och värmeproduktionen från kraftvärmeverk är mycket effektiv och har bidragit med enorma förbättringar för den brittiska avfallshanteringen.

Därför betraktas vårt Hertfordshire-baserade företag numera som en pionjär inom RDF. Som exempel kan nämnas att vi mottog Drottningens utmärkelse för företag inom internationell handel 2016.


Imponerande erfarenhet

Våra företagsledare Steve Burton och Stewart Brackenbury besitter tillsammans över 40 års erfarenhet inom avfallssektorn.

Sedan 2012 har vi utvecklat såväl en stark försörjningsbas för brittiska avfallshanteringsföretag som stabila relationer med de största och mest ansedda kraftvärmeanläggningarna i Europa.


Hur vi har vuxit

Under vårt första handelsår (2012) exporterade vi ca 13 000 ton RDF och var den 13:e största exportören i Storbritannien.

År 2016 etablerade vi oss som Storbritanniens största oberoende exportör (nummer 1 till Norge och Sverige och nummer 2 till Tyskland).

andusia_awards-cup_sml