WTE-anläggningar – Storbritannien

Enbart det bästa

Precis som för vår exportverksamhet har vi högt uppsatta krav på alla våra RDF-leverantörer. Detta för att kunna bibehålla konstant hög kvalitet på avfallet. För att garantera detta inspekterar vi regelbundet webbplatser och tar in prover för specialanalyser.

Framför allt har vi ett tätt samarbete med dig för att kunna leverera precis det du vill, och när du vill (både löst och balat), så konkurrenskraftigt och effektivt som möjligt.


Hur vi kan hjälpa dig:

 • Tillförlitlig, högkvalitativt RDF och restavfall som uppfyller alla dina krav
 • Skräddarsydda leveranser av RDF för att på bästa sätt underlätta hanteringen för anläggningen
 • Flera leverantörer av RDF för att garantera kontinuitet
 • Kostnadseffektiva leveranslösningar
 • Betrodd av finansiärer enligt oberoende bedömingar
 • Trygg och säker betalning.
 • Avtalade leveransperioder.

För den brittiska marknaden erbjuder vi även följande tjänster:

 • Hjälp med att ta fram specifikationer för material
 • Tillhandahållande av provmaterial och specifikationer
 • Möte med finansiärer för att diskutera marknaden och tillgång på material
 • Hjälp med att utveckla finansiella planer för genomförandet.

Kontakta försäljningsavdelningen via e-post


WTE-anläggningar – Export Hur vi kan hjälpa dig

Andusia är mycket kunniga och klarar att hantera stora mängder, vilket gjort dem till en given samarbetspartner för våra leveranser.

Brittisk WTE-anläggning

andusia_uk-factory-map_2